Bel mij terug

Bel mij terug

Gedragsverandering in de boardroom

Leiders zijn mensen die beschikken over wat wij noemen ‘kern-energie’. Een aanstekelijke bron, gefundeerd in ontevredenheid. Of sterker nog: in pijn en urgentie. Het uit zich soms als woede of ontevredenheid, maar soms ook als veranderkracht. Er zijn twee peilers voor succesvol leiderschap: persoonlijkheid en competentie. Onze specialisatie is gericht op het leiderschapsbrein en het aanvullen van een veelal ontbrekende competentie: wederkerigheid. Via een systematische aanpak werken we 12 maanden met een CxO. We meten de gedragsverandering binnen de organisatie en garanderen het resultaat.

 

Vrijblijvend kennismaken met Arvid Buit

De eerste stap op weg naar verandering is kennismaken. Dat doe ik graag vrijblijvend.

  • Wat heeft u tot nu toe geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling?
  • Bent u tevreden met de opbrengst?
  • Heeft u het effect van de begeleiding ook gemeten?
  • Zou u ooit nog investeren in leiderschapstrajecten zonder meetbare uitkomst?
  • Wie bepalen het succes van een boardroom ontwikkeling?

Er wordt veel gezegd en geschreven over leiderschap. Zelden gaat het over feitelijk leiderschap, veelal over management- of aansturing gerelateerde functies. Het ontbreekt organisaties aan kennis over de primaire ontwikkeldoelstelling in de boardroom: wederkerigheid. Daarom is de eerste stap die we zetten: definities. Leiderschap betreft een eindverantwoordelijk bestuurder die gaat over de strategie van een collectief. Binnen TRUE Leadership wordt gewerkt met deze categorie mensen en nadrukkelijk niet met managementlagen of andere (belangrijke) posities. Onze expertise ligt in een heel specifiek gebied en we houden ons als schoenmaker graag bij die leest. Vervolgens is het belangrijk om te weten dat we niet werken aan ‘know-how’ maar aan ‘show-how’. Gedragsverandering dus, het aller-allermoeilijkste proces op aarde. Omdat we a) niet graag veranderen, b) de oorzaak liever buiten onszelf zoeken c) veel pijn nodig hebben als prikkel en d) makkelijk terugschieten in oude patronen. Die uitdaging gaan wij graag aan binnen uw organisatie. En daar meten we dan ook het effect. Niet met een ingewikkelde diagram die vage karakteristieken toont, maar door het gewoon te vragen. Aan de mensen rondom de leider, maar ook de mensen door de hele organisatie. Want leiderschapsverandering is merkbaar op ieder niveau.

 

Effect op het collectief

Het effect van onze dienstverlening is op psychologisch niveau eenvoudig te benoemen: een wederkerigheid door de hele organisatie. Maar er is meer. We bannen de ouderwetse ‘feedback’ cultuur uit en vervangen die door ‘feedforward’, waarbij de ontvanger van reacties zélf verantwoordelijk is voor de doelbepaling. Respondenten geven suggesties, die voorkomen dat mensen gaan projecteren of simuleren. Omdat onze processen werken met stakeholders, leren wij hen ook onze volledige proces-aanpak. Uw organisatie doet deze ervaring op en kan de aanpak (ook zonder ons) doorzetten in toekomstige veranderprocesen. Leiders ervaren niet alleen dat ze meer steun ontvangen, maar zijn effectiever, energieker, enthousiaster en bovenal: een stuk gelukkiger. En de mensen om hen heen ook…

 

Executive coach: Arvid Buit

De eerste stap op weg naar verandering begint is kennismaken. Dat doe ik graag vrijblijvend.