Bel mij terug

Bel mij terug

Help, onze cultuur verandert!

Arvid Buit | 30 april 2020

De crisis is bijna voorbij en dan start het leven op. Iedereen met een mening heeft nu eenmaal een (niet geheel onbaatzuchtige) agenda en daarom zullen allerlei partijen u benaderen met DE OPLOSSING voor deze ‘omslag in cultuur’. Want voortaan werkt iedereen thuis, reizen we nog enkel met het OV, draait de economie niet langer om winst en krijgen we allemaal een basisinkomen.

Of zou het zo’n vaart niet lopen?

Cultuur is het gedrag dat we gezamenlijk vertonen

Deze definitie is de meest tastbare en waarneembare manier om cultuur te beschrijven. Cultuur behoort toe aan een collectief. Niet aan de leider van het collectief en ook niet aan eender welk individu daarbinnen.

Enkel het gedrag dat we allemaal laten zien, op regelmatige basis, is onderdeel van dit pakket. De manier waarop we elkaar groeten of ons aan afspraken houden. Hoe we elkaar voorzien van terugkoppeling en samenwerken aan projecten.

Maar ja, hoe verandert zoiets?

Cultuur verandert geleidelijk tenzij er sprake is van crisis

Het collectieve gedrag verandert altijd langzaam, tenzij we onder grote druk komen te staan. Maar dat moet wel druk zijn binnen dit specifieke collectief. Dat we nu massaal druk ervaren als land, betekent niet dat deze paniek ook bijdraagt aan verandering in een heel ander gremium.

Zolang uw collectief als organisatie geen druk ervaart, zal de cultuur praktisch gelijk blijven. Mogelijk zullen een aantal mensen het moment aangrijpen om bijvoorbeeld te opperen dat thuiswerken het ‘nieuwe NU’ is. Maar wanneer uit productiviteitscijfers blijkt dat dat een eigenbelang dient, zal het collectief daar niet snel achter gaan staan.

Cultuurverandering kan wel degelijk worden gestimuleerd

Als u als leider of bestuurder hóópt en verlangt dat de cultuur verandert, kunt u daar wel degelijk aan bijdragen. Namelijk door zelf het goede voorbeeld te geven. Verander uw gedrag aan de hand van een doel dat u benoemt. Vraag de leden van het collectief om suggesties over hoe u uw doel kunt bereiken. Ze zullen daardoor betrokken raken en geïnvesteerd zijn (qua tijd en belang) in uw succes.

Daarna volgt (bij succes) de mogelijkheid hen uit te nodigen uw voorbeeld te volgen. Wanneer steeds meer mensen dit gaan doen, verandert feitelijk de cultuur. Immers: het collectief nieuwe gedrag is langzaam een nieuwe standaard geworden.

Lees meer over cultuurverandering binnen uw organisatie